DataRowCollection.Clear Metoda

Definice

Vymaže kolekci všech řádků.Clears the collection of all rows.

public:
 void Clear();
public void Clear ();
member this.Clear : unit -> unit
Public Sub Clear ()

Výjimky

Platí pro

Viz také