BuiltInTypeKind Výčet

Definice

Představuje výčet, který určuje seznam všech vestavěných typů v koncepčním modelu.Represents an enumeration that specifies the list of all built-in types in a conceptual model.

public enum class BuiltInTypeKind
public enum BuiltInTypeKind
type BuiltInTypeKind = 
Public Enum BuiltInTypeKind
Dědičnost
BuiltInTypeKind

Pole

AssociationEndMember 0

Člen výčtu, který určuje AssociationEndMember typ.An enumeration member that indicates the AssociationEndMember type.

AssociationSet 2

Člen výčtu, který určuje AssociationSet typ.An enumeration member that indicates the AssociationSet type.

AssociationSetEnd 1

Člen výčtu, který určuje AssociationSetEnd typ.An enumeration member that indicates the AssociationSetEnd type.

AssociationType 3

Člen výčtu, který určuje AssociationType typ.An enumeration member that indicates the AssociationType type.

CollectionKind 7

Člen výčtu, který určuje CollectionKind typ.An enumeration member that indicates the CollectionKind type.

CollectionType 6

Člen výčtu, který určuje CollectionType typ.An enumeration member that indicates the CollectionType type.

ComplexType 8

Člen výčtu, který určuje ComplexType typ.An enumeration member that indicates the ComplexType type.

Documentation 9

Člen výčtu, který určuje Documentation typ.An enumeration member that indicates the Documentation type.

EdmFunction 18

Člen výčtu, který určuje EdmFunction typ.An enumeration member that indicates the EdmFunction type.

EdmMember 24

Člen výčtu, který určuje EdmMember typ.An enumeration member that indicates the EdmMember type.

EdmProperty 28

Člen výčtu, který určuje EdmProperty typ.An enumeration member that indicates the EdmProperty type.

EdmType 11

Člen výčtu, který určuje EdmType typ.An enumeration member that indicates the EdmType type.

EntityContainer 12

Člen výčtu, který určuje EntityContainer typ.An enumeration member that indicates the EntityContainer type.

EntitySet 13

Člen výčtu, který určuje EntitySet typ.An enumeration member that indicates the EntitySet type.

EntitySetBase 4

Člen výčtu, který určuje EntitySetBase typ.An enumeration member that indicates the EntitySetBase type.

EntityType 14

Člen výčtu, který určuje EntityType typ.An enumeration member that indicates the EntityType type.

EntityTypeBase 5

Člen výčtu, který určuje EntityTypeBase typ.An enumeration member that indicates the EntityTypeBase type.

EnumMember 16

Člen výčtu, který určuje EnumMember typ.An enumeration member that indicates the EnumMember type.

EnumType 15

Člen výčtu, který určuje EnumType typ.An enumeration member that indicates the EnumType type.

Facet 17

Člen výčtu, který určuje Facet typ.An enumeration member that indicates the Facet type.

FunctionParameter 19

Člen výčtu, který určuje FunctionParameter typ.An enumeration member that indicates the FunctionParameter type.

GlobalItem 20

Člen výčtu, který určuje GlobalItem typ.An enumeration member that indicates the GlobalItem type.

MetadataItem 23

Člen výčtu, který určuje MetadataItem typ.An enumeration member that indicates the MetadataItem type.

MetadataProperty 21

Člen výčtu, který určuje MetadataProperty typ.An enumeration member that indicates the MetadataProperty type.

NavigationProperty 22

Člen výčtu, který určuje NavigationProperty typ.An enumeration member that indicates the NavigationProperty type.

OperationAction 10

Člen výčtu, který určuje OperationAction typ.An enumeration member that indicates the OperationAction type.

ParameterMode 25

Člen výčtu, který určuje ParameterMode typ.An enumeration member that indicates the ParameterMode type.

PrimitiveType 26

Člen výčtu, který určuje PrimitiveType typ.An enumeration member that indicates the PrimitiveType type.

PrimitiveTypeKind 27

Člen výčtu, který určuje PrimitiveTypeKind typ.An enumeration member that indicates the PrimitiveTypeKind type.

ProviderManifest 29

Člen výčtu, který určuje ProviderManifest typ.An enumeration member that indicates the ProviderManifest type.

ReferentialConstraint 30

Člen výčtu, který určuje ReferentialConstraint typ.An enumeration member that indicates the ReferentialConstraint type.

RefType 31

Člen výčtu, který určuje RefType typ.An enumeration member that indicates the RefType type.

RelationshipEndMember 32

Člen výčtu, který určuje RelationshipEndMember typ.An enumeration member that indicates the RelationshipEndMember type.

RelationshipMultiplicity 33

Člen výčtu, který určuje RelationshipMultiplicity typ.An enumeration member that indicates the RelationshipMultiplicity type.

RelationshipSet 34

Člen výčtu, který určuje RelationshipSet typ.An enumeration member that indicates the RelationshipSet type.

RelationshipType 35

Člen výčtu, který určuje RelationshipType typ.An enumeration member that indicates the RelationshipType type.

RowType 36

Člen výčtu, který určuje RowType typ.An enumeration member that indicates the RowType type.

SimpleType 37

Člen výčtu, který určuje SimpleType typ.An enumeration member that indicates the SimpleType type.

StructuralType 38

Člen výčtu, který určuje StructuralType typ.An enumeration member that indicates the StructuralType type.

TypeUsage 39

Člen výčtu, který určuje TypeUsage typ.An enumeration member that indicates the TypeUsage type.

Platí pro