SizeF.Equality(SizeF, SizeF) Operátor

Definice

Testuje, zda jsou dvě SizeF struktury stejné.Tests whether two SizeF structures are equal.

public:
 static bool operator ==(System::Drawing::SizeF sz1, System::Drawing::SizeF sz2);
public static bool operator == (System.Drawing.SizeF sz1, System.Drawing.SizeF sz2);
static member ( = ) : System.Drawing.SizeF * System.Drawing.SizeF -> bool
Public Shared Operator == (sz1 As SizeF, sz2 As SizeF) As Boolean

Parametry

sz1
SizeF

Struktura SizeF na levé straně operátoru rovnosti.The SizeF structure on the left side of the equality operator.

sz2
SizeF

Struktura SizeF na pravé straně operátoru rovnosti.The SizeF structure on the right of the equality operator.

Návraty

true, pokud má sz1 a sz2 stejnou šířku a výšku; v opačném případě false.true if sz1 and sz2 have equal width and height; otherwise, false.

Platí pro