SizeF.Subtraction(SizeF, SizeF) Operátor

Definice

Odečte šířku a výšku jedné SizeF struktury od šířky a výšky jiné struktury SizeF.Subtracts the width and height of one SizeF structure from the width and height of another SizeF structure.

public:
 static System::Drawing::SizeF operator -(System::Drawing::SizeF sz1, System::Drawing::SizeF sz2);
public static System.Drawing.SizeF operator - (System.Drawing.SizeF sz1, System.Drawing.SizeF sz2);
static member ( - ) : System.Drawing.SizeF * System.Drawing.SizeF -> System.Drawing.SizeF
Public Shared Operator - (sz1 As SizeF, sz2 As SizeF) As SizeF

Parametry

sz1
SizeF

Struktura SizeF na levé straně operátoru odčítání.The SizeF structure on the left side of the subtraction operator.

sz2
SizeF

Struktura SizeF na pravé straně operátoru odčítání.The SizeF structure on the right side of the subtraction operator.

Návraty

SizeF, který je výsledkem operace odčítání.A SizeF that is the result of the subtraction operation.

Platí pro