SizeF.ToPointF Metoda

Definice

Převede SizeF strukturu na strukturu PointF.Converts a SizeF structure to a PointF structure.

public:
 System::Drawing::PointF ToPointF();
public System.Drawing.PointF ToPointF ();
member this.ToPointF : unit -> System.Drawing.PointF
Public Function ToPointF () As PointF

Návraty

Struktura PointF.A PointF structure.

Platí pro