CultureInfo.UseUserOverride Vlastnost

Definice

Získá hodnotu určující, zda aktuální CultureInfo objekt používá nastavení jazykové verze vybrané uživatelem.

public:
 property bool UseUserOverride { bool get(); };
public bool UseUserOverride { get; }
member this.UseUserOverride : bool
Public ReadOnly Property UseUserOverride As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

truepokud aktuální CultureInfo používá nastavení jazykové verze vybrané uživatelem, jinak . false

Poznámky

Uživatel se může rozhodnout přepsat některé hodnoty přidružené k aktuální jazykové verzi Windows prostřednictvím oblasti a jazykových možností Ovládací panely. Uživatel se například může rozhodnout zobrazit datum v jiném formátu nebo použít jinou měnu než výchozí jazykovou verzi.

Pokud UseUserOverride je true a zadaná jazyková verze odpovídá aktuální jazykové verzi Windows, použije tyto přepsání, CultureInfo včetně uživatelských nastavení vlastností DateTimeFormatInfo instance vrácené DateTimeFormat vlastností a vlastnosti NumberFormatInfo instance vrácené NumberFormat vlastností. Pokud jsou uživatelská nastavení nekompatibilní s jazykovou verzí přidruženou CultureInfonapříklad k vybranému kalendáři, OptionalCalendarsvýsledky metod a hodnoty vlastností nejsou definovány.

Tato vlastnost je nastavena CultureInfo při vytvoření.

Platí pro