Guid.Inequality(Guid, Guid) Guid.Inequality(Guid, Guid) Guid.Inequality(Guid, Guid) Guid.Inequality(Guid, Guid) Operator

Definice

Určuje, zda hodnoty dvou zadaných Guid objektů nejsou stejné.Indicates whether the values of two specified Guid objects are not equal.

public:
 static bool operator !=(Guid a, Guid b);
public static bool operator != (Guid a, Guid b);
static member op_Inequality : Guid * Guid -> bool
Public Shared Operator != (a As Guid, b As Guid) As Boolean

Parametry

a
Guid Guid Guid Guid

První objekt k porovnání.The first object to compare.

b
Guid Guid Guid Guid

Druhý objekt k porovnání.The second object to compare.

Návraty

truePokud a falsea b nejsou rovny, jinak.true if a and b are not equal; otherwise, false.

Poznámky

Ekvivalentní metoda pro tento operátor jeGuid.Equals(Object)The equivalent method for this operator is Guid.Equals(Object)

Platí pro