Int16.IConvertible.ToUInt32(IFormatProvider) Metoda

Definice

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToUInt32(IFormatProvider).

 virtual System::UInt32 System.IConvertible.ToUInt32(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToUInt32;
uint IConvertible.ToUInt32 (IFormatProvider provider);
[System.CLSCompliant(false)]
uint IConvertible.ToUInt32 (IFormatProvider provider);
abstract member System.IConvertible.ToUInt32 : IFormatProvider -> uint32
override this.System.IConvertible.ToUInt32 : IFormatProvider -> uint32
[<System.CLSCompliant(false)>]
abstract member System.IConvertible.ToUInt32 : IFormatProvider -> uint32
override this.System.IConvertible.ToUInt32 : IFormatProvider -> uint32
Function ToUInt32 (provider As IFormatProvider) As UInteger Implements IConvertible.ToUInt32

Parametry

provider
IFormatProvider

Tento parametr je ignorován.

Návraty

UInt32

Hodnota aktuální instance převedená na UInt32.

Implementuje

Atributy

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní. Lze ho použít pouze v Int16 případě, že je instance přetypována do IConvertible rozhraní. Doporučenou alternativou Convert.ToUInt32(Int16) je volání metody.

Platí pro