Int64.MaxValue Pole

Definice

Představuje největší možnou hodnotu Int64 .Represents the largest possible value of an Int64. Toto pole je konstantní.This field is constant.

public: long MaxValue = 9223372036854775807;
public const long MaxValue = 9223372036854775807;
val mutable MaxValue : int64
Public Const MaxValue As Long  = 9223372036854775807

Hodnota pole

Int64

Poznámky

Hodnota této konstanty je 9 223 372 036 854 775 807; To znamená hexadecimální 0x7FFFFFFFFFFFFFFF.The value of this constant is 9,223,372,036,854,775,807; that is, hexadecimal 0x7FFFFFFFFFFFFFFF.

Platí pro

Viz také