UnmanagedMemoryAccessor.ReadUInt16(Int64) Metoda

Definice

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Alternativa odpovídající specifikaci CLS
System.Int32

Čte 16bitové celé číslo bez znaménka z přístupového objektu.Reads an unsigned 16-bit integer from the accessor.

public:
 System::UInt16 ReadUInt16(long position);
[System.CLSCompliant(false)]
public ushort ReadUInt16 (long position);
member this.ReadUInt16 : int64 -> uint16
Public Function ReadUInt16 (position As Long) As UShort

Parametry

position
Int64

Počet bajtů do přistupujícího objektu, od kterého se má začít číst.The number of bytes into the accessor at which to begin reading.

Návraty

UInt16

Hodnota, která byla načtena.The value that was read.

Atributy

Výjimky

Po position není dost bajtů, aby bylo možné číst hodnotu.There are not enough bytes after position to read a value.

position je menší než nula nebo větší než kapacita přístupového objektu.position is less than zero or greater than the capacity of the accessor.

Přistupující objekt nepodporuje čtení.The accessor does not support reading.

Přístupový objekt byl uvolněn.The accessor has been disposed.

Platí pro