IProgress<T> Rozhraní

Definice

Definuje zprostředkovatele pro aktualizace průběhu.Defines a provider for progress updates.

generic <typename T>
public interface class IProgress
public interface IProgress<in T>
type IProgress<'T> = interface
Public Interface IProgress(Of In T)

Parametry typu

T

Typ hodnoty aktualizace průběhu.The type of progress update value.

Odvozené

Metody

Report(T)

Oznamuje aktualizaci průběhu.Reports a progress update.

Platí pro