MemoryExtensions.TrimEnd Metoda

Definice

Přetížení

TrimEnd(Memory<Char>)

Odebere všechny mezery na konci znaků v oblasti paměti znaků.Removes all trailing whitespace characters from a character memory region.

TrimEnd(ReadOnlyMemory<Char>)

Odebere všechny koncové prázdné znaky z oblasti paměti znaků jen pro čtení.Removes all trailing whitespace characters from a read-only character memory region.

TrimEnd(ReadOnlySpan<Char>)

Odebere všechny koncové prázdné znaky z rozsahu znaků jen pro čtení.Removes all trailing whitespace characters from a read-only character span.

TrimEnd(Span<Char>)

Odebere všechny koncové prázdné znaky ze znakového rozsahu.Removes all trailing whitespace characters from a character span.

TrimEnd(ReadOnlySpan<Char>, Char)

Odebere všechny koncové výskyty zadaného znaku z rozsahu určeného jen pro čtení.Removes all trailing occurrences of a specified character from a read-only span.

TrimEnd(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>)

Odebere všechny koncové výskyty sady znaků určených v rozsahu určeném pouze pro čtení z rozsahu znaků jen pro čtení.Removes all trailing occurrences of a set of characters specified in a read-only span from a read-only character span.

TrimEnd<T>(Span<T>, T)

Odebere všechny koncové výskyty zadaného elementu z rozsahu.Removes all trailing occurrences of a specified element from a span.

TrimEnd<T>(ReadOnlySpan<T>, T)

Odebere všechny koncové výskyty zadaného elementu z rozsahu určeného jen pro čtení.Removes all trailing occurrences of a specified element from a read-only span.

TrimEnd<T>(ReadOnlySpan<T>, ReadOnlySpan<T>)

Odebere všechny koncové výskyty sady prvků určených v rozsahu, který je jen pro čtení, z rozsahu určeného jen pro čtení.Removes all trailing occurrences of a set of elements specified in a read-only span from a read-only span.

TrimEnd<T>(Span<T>, ReadOnlySpan<T>)

Odebere všechny koncové výskyty sady prvků určených v rozsahu určeném pouze pro čtení z rozsahu.Removes all trailing occurrences of a set of elements specified in a read-only span from a span.

TrimEnd<T>(ReadOnlyMemory<T>, ReadOnlySpan<T>)

Odebere všechny koncové výskyty sady prvků určených v rozsahu, který je jen pro čtení, z oblasti paměti jen pro čtení.Removes all trailing occurrences of a set of elements specified in a read-only span from a read-only memory region.

TrimEnd<T>(Memory<T>, T)

Odebere všechny koncové výskyty zadaného elementu z oblasti znakové paměti.Removes all trailing occurrences of a specified element from a character memory region.

TrimEnd<T>(Memory<T>, ReadOnlySpan<T>)

Odebere všechny koncové výskyty sady prvků určených v rozsahu, který je jen pro čtení, z oblasti paměti.Removes all trailing occurrences of a set of elements specified in a read-only span from a memory region.

TrimEnd<T>(ReadOnlyMemory<T>, T)

Odebere všechny koncové výskyty zadaného elementu z oblasti paměti jen pro čtení.Removes all trailing occurrences of a specified element from a read-only memory region.

TrimEnd(Memory<Char>)

Odebere všechny mezery na konci znaků v oblasti paměti znaků.Removes all trailing whitespace characters from a character memory region.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Memory<char> TrimEnd(Memory<char> memory);
public static Memory<char> TrimEnd (this Memory<char> memory);
static member TrimEnd : Memory<char> -> Memory<char>
<Extension()>
Public Function TrimEnd (memory As Memory(Of Char)) As Memory(Of Char)

Parametry

memory
Memory<Char>

Zdrojová paměť, ze které se odeberou znakyThe source memory from which the characters are removed.

Návraty

Memory<Char>

Oblast vystříhatelné znakové paměti.The trimmed character memory region.

Platí pro

TrimEnd(ReadOnlyMemory<Char>)

Odebere všechny koncové prázdné znaky z oblasti paměti znaků jen pro čtení.Removes all trailing whitespace characters from a read-only character memory region.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static ReadOnlyMemory<char> TrimEnd(ReadOnlyMemory<char> memory);
public static ReadOnlyMemory<char> TrimEnd (this ReadOnlyMemory<char> memory);
static member TrimEnd : ReadOnlyMemory<char> -> ReadOnlyMemory<char>
<Extension()>
Public Function TrimEnd (memory As ReadOnlyMemory(Of Char)) As ReadOnlyMemory(Of Char)

Parametry

memory
ReadOnlyMemory<Char>

Zdrojová paměť, ze které se odeberou znakyThe source memory from which the characters are removed.

Návraty

ReadOnlyMemory<Char>

Oříznutý rozsah znaků jen pro čtení.The trimmed read-only character span.

Platí pro

TrimEnd(ReadOnlySpan<Char>)

Odebere všechny koncové prázdné znaky z rozsahu znaků jen pro čtení.Removes all trailing whitespace characters from a read-only character span.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static ReadOnlySpan<char> TrimEnd(ReadOnlySpan<char> span);
public static ReadOnlySpan<char> TrimEnd (this ReadOnlySpan<char> span);
static member TrimEnd : ReadOnlySpan<char> -> ReadOnlySpan<char>
<Extension()>
Public Function TrimEnd (span As ReadOnlySpan(Of Char)) As ReadOnlySpan(Of Char)

Parametry

span
ReadOnlySpan<Char>

Rozsah zdroje, ze kterého jsou odebrány znaky.The source span from which the characters are removed.

Návraty

ReadOnlySpan<Char>

Oříznutý rozsah znaků jen pro čtení.The trimmed read-only character span.

Platí pro

TrimEnd(Span<Char>)

Odebere všechny koncové prázdné znaky ze znakového rozsahu.Removes all trailing whitespace characters from a character span.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Span<char> TrimEnd(Span<char> span);
public static Span<char> TrimEnd (this Span<char> span);
static member TrimEnd : Span<char> -> Span<char>
<Extension()>
Public Function TrimEnd (span As Span(Of Char)) As Span(Of Char)

Parametry

span
Span<Char>

Rozsah zdroje, ze kterého jsou odebrány znaky.The source span from which the characters are removed.

Návraty

Span<Char>

Oříznuté rozpětí znaků.The trimmed character span.

Platí pro

TrimEnd(ReadOnlySpan<Char>, Char)

Odebere všechny koncové výskyty zadaného znaku z rozsahu určeného jen pro čtení.Removes all trailing occurrences of a specified character from a read-only span.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static ReadOnlySpan<char> TrimEnd(ReadOnlySpan<char> span, char trimChar);
public static ReadOnlySpan<char> TrimEnd (this ReadOnlySpan<char> span, char trimChar);
static member TrimEnd : ReadOnlySpan<char> * char -> ReadOnlySpan<char>
<Extension()>
Public Function TrimEnd (span As ReadOnlySpan(Of Char), trimChar As Char) As ReadOnlySpan(Of Char)

Parametry

span
ReadOnlySpan<Char>

Rozsah zdroje, ze kterého se má znak odebratThe source span from which the character is removed.

trimChar
Char

Zadaný znak, který se má vyhledat a odebratThe specified character to look for and remove.

Návraty

ReadOnlySpan<Char>

Oříznutý rozsah znaků jen pro čtení.The trimmed read-only character span.

Platí pro

TrimEnd(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>)

Odebere všechny koncové výskyty sady znaků určených v rozsahu určeném pouze pro čtení z rozsahu znaků jen pro čtení.Removes all trailing occurrences of a set of characters specified in a read-only span from a read-only character span.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static ReadOnlySpan<char> TrimEnd(ReadOnlySpan<char> span, ReadOnlySpan<char> trimChars);
public static ReadOnlySpan<char> TrimEnd (this ReadOnlySpan<char> span, ReadOnlySpan<char> trimChars);
static member TrimEnd : ReadOnlySpan<char> * ReadOnlySpan<char> -> ReadOnlySpan<char>
<Extension()>
Public Function TrimEnd (span As ReadOnlySpan(Of Char), trimChars As ReadOnlySpan(Of Char)) As ReadOnlySpan(Of Char)

Parametry

span
ReadOnlySpan<Char>

Rozsah zdroje, ze kterého jsou odebrány znaky.The source span from which the characters are removed.

trimChars
ReadOnlySpan<Char>

Rozsah obsahující sadu znaků, které mají být odebrány.The span which contains the set of characters to remove.

Návraty

ReadOnlySpan<Char>

Oříznutý rozsah znaků jen pro čtení.The trimmed read-only character span.

Poznámky

Pokud trimChars je prázdný, místo toho se odeberou prázdné znaky.If trimChars is empty, whitespace characters are removed instead.

Platí pro

TrimEnd<T>(Span<T>, T)

Odebere všechny koncové výskyty zadaného elementu z rozsahu.Removes all trailing occurrences of a specified element from a span.

public:
generic <typename T>
 where T : IEquatable<T>[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Span<T> TrimEnd(Span<T> span, T trimElement);
public static Span<T> TrimEnd<T> (this Span<T> span, T trimElement) where T : IEquatable<T>;
static member TrimEnd : Span<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> * 'T -> Span<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> (requires 'T :> IEquatable<'T>)
<Extension()>
Public Function TrimEnd(Of T As IEquatable(Of T)) (span As Span(Of T), trimElement As T) As Span(Of T)

Parametry typu

T

Typ prvků v rozsahu.The type of the elements in the span.

Parametry

span
Span<T>

Rozsah zdroje, ze kterého je odebrán prvek.The source span from which the element is removed.

trimElement
T

Zadaný element, který se má vyhledat a odebrat.The specified element to look for and remove.

Návraty

Span<T>

Oříznutý rozsah.The trimmed span.

Platí pro

TrimEnd<T>(ReadOnlySpan<T>, T)

Odebere všechny koncové výskyty zadaného elementu z rozsahu určeného jen pro čtení.Removes all trailing occurrences of a specified element from a read-only span.

public:
generic <typename T>
 where T : IEquatable<T>[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static ReadOnlySpan<T> TrimEnd(ReadOnlySpan<T> span, T trimElement);
public static ReadOnlySpan<T> TrimEnd<T> (this ReadOnlySpan<T> span, T trimElement) where T : IEquatable<T>;
static member TrimEnd : ReadOnlySpan<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> * 'T -> ReadOnlySpan<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> (requires 'T :> IEquatable<'T>)
<Extension()>
Public Function TrimEnd(Of T As IEquatable(Of T)) (span As ReadOnlySpan(Of T), trimElement As T) As ReadOnlySpan(Of T)

Parametry typu

T

Typ prvků v rozsahu určeném jen pro čtení.The type of the elements in the read-only span.

Parametry

span
ReadOnlySpan<T>

Rozsah zdroje, ze kterého je odebrán prvek.The source span from which the element is removed.

trimElement
T

Zadaný element, který se má vyhledat a odebrat.The specified element to look for and remove.

Návraty

ReadOnlySpan<T>

Oříznutý rozsah určený jen pro čtení.The trimmed read-only span.

Platí pro

TrimEnd<T>(ReadOnlySpan<T>, ReadOnlySpan<T>)

Odebere všechny koncové výskyty sady prvků určených v rozsahu, který je jen pro čtení, z rozsahu určeného jen pro čtení.Removes all trailing occurrences of a set of elements specified in a read-only span from a read-only span.

public:
generic <typename T>
 where T : IEquatable<T>[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static ReadOnlySpan<T> TrimEnd(ReadOnlySpan<T> span, ReadOnlySpan<T> trimElements);
public static ReadOnlySpan<T> TrimEnd<T> (this ReadOnlySpan<T> span, ReadOnlySpan<T> trimElements) where T : IEquatable<T>;
static member TrimEnd : ReadOnlySpan<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> * ReadOnlySpan<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> -> ReadOnlySpan<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> (requires 'T :> IEquatable<'T>)
<Extension()>
Public Function TrimEnd(Of T As IEquatable(Of T)) (span As ReadOnlySpan(Of T), trimElements As ReadOnlySpan(Of T)) As ReadOnlySpan(Of T)

Parametry typu

T

Typ prvků v rozsahu určeném jen pro čtení.The type of the elements in the read-only span.

Parametry

span
ReadOnlySpan<T>

Rozsah zdroje, ze kterého jsou odebrány prvky.The source span from which the elements are removed.

trimElements
ReadOnlySpan<T>

Rozsah obsahující sadu prvků, které mají být odebrány.The span which contains the set of elements to remove.

Návraty

ReadOnlySpan<T>

Oříznutý rozsah určený jen pro čtení.The trimmed read-only span.

Poznámky

Pokud trimElements je prázdný, rozpětí se vrátí beze změny.If trimElements is empty, the span is returned unaltered.

Platí pro

TrimEnd<T>(Span<T>, ReadOnlySpan<T>)

Odebere všechny koncové výskyty sady prvků určených v rozsahu určeném pouze pro čtení z rozsahu.Removes all trailing occurrences of a set of elements specified in a read-only span from a span.

public:
generic <typename T>
 where T : IEquatable<T>[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Span<T> TrimEnd(Span<T> span, ReadOnlySpan<T> trimElements);
public static Span<T> TrimEnd<T> (this Span<T> span, ReadOnlySpan<T> trimElements) where T : IEquatable<T>;
static member TrimEnd : Span<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> * ReadOnlySpan<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> -> Span<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> (requires 'T :> IEquatable<'T>)
<Extension()>
Public Function TrimEnd(Of T As IEquatable(Of T)) (span As Span(Of T), trimElements As ReadOnlySpan(Of T)) As Span(Of T)

Parametry typu

T

Typ prvků v rozsahu.The type of the elements in the span.

Parametry

span
Span<T>

Rozsah zdroje, ze kterého jsou odebrány prvky.The source span from which the elements are removed.

trimElements
ReadOnlySpan<T>

Rozsah obsahující sadu prvků, které mají být odebrány.The span which contains the set of elements to remove.

Návraty

Span<T>

Oříznutý rozsah.The trimmed span.

Poznámky

Pokud trimElements je prázdný, rozpětí se vrátí beze změny.If trimElements is empty, the span is returned unaltered.

Platí pro

TrimEnd<T>(ReadOnlyMemory<T>, ReadOnlySpan<T>)

Odebere všechny koncové výskyty sady prvků určených v rozsahu, který je jen pro čtení, z oblasti paměti jen pro čtení.Removes all trailing occurrences of a set of elements specified in a read-only span from a read-only memory region.

public:
generic <typename T>
 where T : IEquatable<T>[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static ReadOnlyMemory<T> TrimEnd(ReadOnlyMemory<T> memory, ReadOnlySpan<T> trimElements);
public static ReadOnlyMemory<T> TrimEnd<T> (this ReadOnlyMemory<T> memory, ReadOnlySpan<T> trimElements) where T : IEquatable<T>;
static member TrimEnd : ReadOnlyMemory<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> * ReadOnlySpan<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> -> ReadOnlyMemory<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> (requires 'T :> IEquatable<'T>)
<Extension()>
Public Function TrimEnd(Of T As IEquatable(Of T)) (memory As ReadOnlyMemory(Of T), trimElements As ReadOnlySpan(Of T)) As ReadOnlyMemory(Of T)

Parametry typu

T

Typ prvků v oblasti paměti jen pro čtení.The type of the elements in the read-only memory region.

Parametry

memory
ReadOnlyMemory<T>

Zdrojová paměť, ze které se prvky odeberouThe source memory from which the elements are removed.

trimElements
ReadOnlySpan<T>

Rozsah obsahující sadu prvků, které mají být odebrány.The span which contains the set of elements to remove.

Návraty

ReadOnlyMemory<T>

Zkrácená oblast paměti jen pro čtení.The trimmed read-only memory region.

Poznámky

Pokud trimElements je prázdný, vrátí se paměť beze změny.If trimElements is empty, the memory is returned unaltered.

Platí pro

TrimEnd<T>(Memory<T>, T)

Odebere všechny koncové výskyty zadaného elementu z oblasti znakové paměti.Removes all trailing occurrences of a specified element from a character memory region.

public:
generic <typename T>
 where T : IEquatable<T>[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Memory<T> TrimEnd(Memory<T> memory, T trimElement);
public static Memory<T> TrimEnd<T> (this Memory<T> memory, T trimElement) where T : IEquatable<T>;
static member TrimEnd : Memory<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> * 'T -> Memory<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> (requires 'T :> IEquatable<'T>)
<Extension()>
Public Function TrimEnd(Of T As IEquatable(Of T)) (memory As Memory(Of T), trimElement As T) As Memory(Of T)

Parametry typu

T

Typ prvků v oblasti paměti.The type of the elements in the memory region.

Parametry

memory
Memory<T>

Zdrojová paměť, ze které je prvek odebrán.The source memory from which the element is removed.

trimElement
T

Zadaný element, který se má vyhledat a odebrat.The specified element to look for and remove.

Návraty

Memory<T>

Oblast oříznuté paměti.The trimmed memory region.

Platí pro

TrimEnd<T>(Memory<T>, ReadOnlySpan<T>)

Odebere všechny koncové výskyty sady prvků určených v rozsahu, který je jen pro čtení, z oblasti paměti.Removes all trailing occurrences of a set of elements specified in a read-only span from a memory region.

public:
generic <typename T>
 where T : IEquatable<T>[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Memory<T> TrimEnd(Memory<T> memory, ReadOnlySpan<T> trimElements);
public static Memory<T> TrimEnd<T> (this Memory<T> memory, ReadOnlySpan<T> trimElements) where T : IEquatable<T>;
static member TrimEnd : Memory<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> * ReadOnlySpan<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> -> Memory<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> (requires 'T :> IEquatable<'T>)
<Extension()>
Public Function TrimEnd(Of T As IEquatable(Of T)) (memory As Memory(Of T), trimElements As ReadOnlySpan(Of T)) As Memory(Of T)

Parametry typu

T

Typ prvků v oblasti paměti.The type of the elements in the memory region.

Parametry

memory
Memory<T>

Zdrojová paměť, ze které se prvky odeberouThe source memory from which the elements are removed.

trimElements
ReadOnlySpan<T>

Rozsah obsahující sadu prvků, které mají být odebrány.The span which contains the set of elements to remove.

Návraty

Memory<T>

Oblast oříznuté paměti.The trimmed memory region.

Poznámky

Pokud trimElements je prázdný, vrátí se paměť beze změny.If trimElements is empty, the memory is returned unaltered.

Platí pro

TrimEnd<T>(ReadOnlyMemory<T>, T)

Odebere všechny koncové výskyty zadaného elementu z oblasti paměti jen pro čtení.Removes all trailing occurrences of a specified element from a read-only memory region.

public:
generic <typename T>
 where T : IEquatable<T>[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static ReadOnlyMemory<T> TrimEnd(ReadOnlyMemory<T> memory, T trimElement);
public static ReadOnlyMemory<T> TrimEnd<T> (this ReadOnlyMemory<T> memory, T trimElement) where T : IEquatable<T>;
static member TrimEnd : ReadOnlyMemory<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> * 'T -> ReadOnlyMemory<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> (requires 'T :> IEquatable<'T>)
<Extension()>
Public Function TrimEnd(Of T As IEquatable(Of T)) (memory As ReadOnlyMemory(Of T), trimElement As T) As ReadOnlyMemory(Of T)

Parametry typu

T

Typ prvků v oblasti paměti jen pro čtení.The type of the elements in the read-only memory region.

Parametry

memory
ReadOnlyMemory<T>

Zdrojová paměť, ze které je prvek odebrán.The source memory from which the element is removed.

trimElement
T

Zadaný element, který se má vyhledat a odebrat.The specified element to look for and remove.

Návraty

ReadOnlyMemory<T>

Zkrácená oblast paměti jen pro čtení.The trimmed read-only memory region.

Platí pro