NetworkAccess Výčet

Definice

Určuje oprávnění pro přístup k síti.

Tento výčet má atribut FlagsAttribute, který umožňuje bitové kombinace hodnot členů.

public enum class NetworkAccess
[System.Flags]
public enum NetworkAccess
public enum NetworkAccess
[<System.Flags>]
type NetworkAccess = 
type NetworkAccess = 
Public Enum NetworkAccess
Dědičnost
NetworkAccess
Atributy

Pole

Accept 128

Označuje, že aplikace může přijímat připojení z internetu v místním prostředku. Všimněte si, že se jedná o ochranu místního hostitele, který k udělení přístupu k místnímu prostředku (adrese/portu) používá accept. V době, kdy se soket pokusí vytvořit vazbu k tomuto místnímu prostředku, se provede kontrola oprávnění a zkontroluje se, jestli pro tento prostředek existuje accept.

Connect 64

Označuje, že aplikace se může připojit ke konkrétním internetovým prostředkům. Všimněte si, že v případě prostředku vzdáleného hostitele není provedena žádná kontrola, abyste viděli, Připojení existují. Je to proto, že port připojující se vzdáleného hostitele není známý a není možné předem vytvořit vhodná oprávnění. Je zodpovědností aplikace zkontrolovat oprávnění vzdáleného hostitele, který se pokouší připojit k naslouchajícímu soketu.

Poznámky

Výčet NetworkAccess se používá s WebPermission třídami a SocketPermission .

Platí pro