Vector.GreaterThan Vector.GreaterThan Vector.GreaterThan Vector.GreaterThan Method

Definice

Přetížení

GreaterThan(Vector<Double>, Vector<Double>) GreaterThan(Vector<Double>, Vector<Double>) GreaterThan(Vector<Double>, Vector<Double>) GreaterThan(Vector<Double>, Vector<Double>)

Vrátí nové integrální vektoru, jehož prvky signál, zda jsou větší než jejich odpovídající elementy ve druhém dvojité přesnosti s plovoucí desetinnou čárkou vektoru prvků v jedné dvojité přesnosti s plovoucí desetinnou čárkou vektoru. Returns a new integral vector whose elements signal whether the elements in one double-precision floating-point vector are greater than their corresponding elements in a second double-precision floating-point vector.

GreaterThan(Vector<Int32>, Vector<Int32>) GreaterThan(Vector<Int32>, Vector<Int32>) GreaterThan(Vector<Int32>, Vector<Int32>) GreaterThan(Vector<Int32>, Vector<Int32>)

Vrátí nové integrální vektor, jehož prvky signál, zda jsou větší než jejich odpovídající elementy ve druhém integrální vektoru prvků v jedné integrální vektoru. Returns a new integral vector whose elements signal whether the elements in one integral vector are greater than their corresponding elements in a second integral vector.

GreaterThan(Vector<Int64>, Vector<Int64>) GreaterThan(Vector<Int64>, Vector<Int64>) GreaterThan(Vector<Int64>, Vector<Int64>) GreaterThan(Vector<Int64>, Vector<Int64>)

Vrátí nové vektoru dlouhé celé číslo, jejíž prvky signál, zda jsou elementy ve vektoru jeden dlouhé celé číslo větší než jejich odpovídající elementy ve druhém vektoru dlouhé celé číslo. Returns a new long integer vector whose elements signal whether the elements in one long integer vector are greater than their corresponding elements in a second long integer vector.

GreaterThan(Vector<Single>, Vector<Single>) GreaterThan(Vector<Single>, Vector<Single>) GreaterThan(Vector<Single>, Vector<Single>) GreaterThan(Vector<Single>, Vector<Single>)

Vrátí nové integrální vektoru, jehož prvky signál, zda jsou větší než jejich odpovídající elementy ve druhé jednoduchou přesnost s plovoucí desetinnou čárkou vektoru prvků v jedné jednoduchou přesnost s plovoucí desetinnou čárkou vektoru. Returns a new integral vector whose elements signal whether the elements in one single-precision floating-point vector are greater than their corresponding elements in a second single-precision floating-point vector.

GreaterThan<T>(Vector<T>, Vector<T>) GreaterThan<T>(Vector<T>, Vector<T>) GreaterThan<T>(Vector<T>, Vector<T>) GreaterThan<T>(Vector<T>, Vector<T>)

Vrátí nový vektor, jehož prvky signál, zda jsou elementy ve vektoru jednoho zadaného typu větší než jejich odpovídající elementy ve druhém vektoru stejnou dobu. Returns a new vector whose elements signal whether the elements in one vector of a specified type are greater than their corresponding elements in the second vector of the same time.

GreaterThan(Vector<Double>, Vector<Double>) GreaterThan(Vector<Double>, Vector<Double>) GreaterThan(Vector<Double>, Vector<Double>) GreaterThan(Vector<Double>, Vector<Double>)

Vrátí nové integrální vektoru, jehož prvky signál, zda jsou větší než jejich odpovídající elementy ve druhém dvojité přesnosti s plovoucí desetinnou čárkou vektoru prvků v jedné dvojité přesnosti s plovoucí desetinnou čárkou vektoru. Returns a new integral vector whose elements signal whether the elements in one double-precision floating-point vector are greater than their corresponding elements in a second double-precision floating-point vector.

public:
 static System::Numerics::Vector<long> GreaterThan(System::Numerics::Vector<double> left, System::Numerics::Vector<double> right);
public static System.Numerics.Vector<long> GreaterThan (System.Numerics.Vector<double> left, System.Numerics.Vector<double> right);
static member GreaterThan : System.Numerics.Vector<double> * System.Numerics.Vector<double> -> System.Numerics.Vector<int64>
Public Shared Function GreaterThan (left As Vector(Of Double), right As Vector(Of Double)) As Vector(Of Long)

Parametry

left
Vector<Double>

Prvnímu vektoru k porovnání. The first vector to compare.

right
Vector<Double>

Druhý vektor k porovnání. The second vector to compare.

Návraty

Výsledný integrální vektoru. The resulting integral vector.

GreaterThan(Vector<Int32>, Vector<Int32>) GreaterThan(Vector<Int32>, Vector<Int32>) GreaterThan(Vector<Int32>, Vector<Int32>) GreaterThan(Vector<Int32>, Vector<Int32>)

Vrátí nové integrální vektor, jehož prvky signál, zda jsou větší než jejich odpovídající elementy ve druhém integrální vektoru prvků v jedné integrální vektoru. Returns a new integral vector whose elements signal whether the elements in one integral vector are greater than their corresponding elements in a second integral vector.

public:
 static System::Numerics::Vector<int> GreaterThan(System::Numerics::Vector<int> left, System::Numerics::Vector<int> right);
public static System.Numerics.Vector<int> GreaterThan (System.Numerics.Vector<int> left, System.Numerics.Vector<int> right);
static member GreaterThan : System.Numerics.Vector<int> * System.Numerics.Vector<int> -> System.Numerics.Vector<int>
Public Shared Function GreaterThan (left As Vector(Of Integer), right As Vector(Of Integer)) As Vector(Of Integer)

Parametry

left
Vector<Int32>

Prvnímu vektoru k porovnání. The first vector to compare.

right
Vector<Int32>

Druhý vektor k porovnání. The second vector to compare.

Návraty

Výsledný integrální vektoru. The resulting integral vector.

GreaterThan(Vector<Int64>, Vector<Int64>) GreaterThan(Vector<Int64>, Vector<Int64>) GreaterThan(Vector<Int64>, Vector<Int64>) GreaterThan(Vector<Int64>, Vector<Int64>)

Vrátí nové vektoru dlouhé celé číslo, jejíž prvky signál, zda jsou elementy ve vektoru jeden dlouhé celé číslo větší než jejich odpovídající elementy ve druhém vektoru dlouhé celé číslo. Returns a new long integer vector whose elements signal whether the elements in one long integer vector are greater than their corresponding elements in a second long integer vector.

public:
 static System::Numerics::Vector<long> GreaterThan(System::Numerics::Vector<long> left, System::Numerics::Vector<long> right);
public static System.Numerics.Vector<long> GreaterThan (System.Numerics.Vector<long> left, System.Numerics.Vector<long> right);
static member GreaterThan : System.Numerics.Vector<int64> * System.Numerics.Vector<int64> -> System.Numerics.Vector<int64>
Public Shared Function GreaterThan (left As Vector(Of Long), right As Vector(Of Long)) As Vector(Of Long)

Parametry

left
Vector<Int64>

Prvnímu vektoru k porovnání. The first vector to compare.

right
Vector<Int64>

Druhý vektor k porovnání. The second vector to compare.

Návraty

Výsledný vektor dlouhé celé číslo. The resulting long integer vector.

GreaterThan(Vector<Single>, Vector<Single>) GreaterThan(Vector<Single>, Vector<Single>) GreaterThan(Vector<Single>, Vector<Single>) GreaterThan(Vector<Single>, Vector<Single>)

Vrátí nové integrální vektoru, jehož prvky signál, zda jsou větší než jejich odpovídající elementy ve druhé jednoduchou přesnost s plovoucí desetinnou čárkou vektoru prvků v jedné jednoduchou přesnost s plovoucí desetinnou čárkou vektoru. Returns a new integral vector whose elements signal whether the elements in one single-precision floating-point vector are greater than their corresponding elements in a second single-precision floating-point vector.

public:
 static System::Numerics::Vector<int> GreaterThan(System::Numerics::Vector<float> left, System::Numerics::Vector<float> right);
public static System.Numerics.Vector<int> GreaterThan (System.Numerics.Vector<float> left, System.Numerics.Vector<float> right);
static member GreaterThan : System.Numerics.Vector<single> * System.Numerics.Vector<single> -> System.Numerics.Vector<int>
Public Shared Function GreaterThan (left As Vector(Of Single), right As Vector(Of Single)) As Vector(Of Integer)

Parametry

left
Vector<Single>

Prvnímu vektoru k porovnání. The first vector to compare.

right
Vector<Single>

Druhý vektor k porovnání. The second vector to compare.

Návraty

Výsledný integrální vektoru. The resulting integral vector.

GreaterThan<T>(Vector<T>, Vector<T>) GreaterThan<T>(Vector<T>, Vector<T>) GreaterThan<T>(Vector<T>, Vector<T>) GreaterThan<T>(Vector<T>, Vector<T>)

Vrátí nový vektor, jehož prvky signál, zda jsou elementy ve vektoru jednoho zadaného typu větší než jejich odpovídající elementy ve druhém vektoru stejnou dobu. Returns a new vector whose elements signal whether the elements in one vector of a specified type are greater than their corresponding elements in the second vector of the same time.

public:
generic <typename T>
 where T : value class static System::Numerics::Vector<T> GreaterThan(System::Numerics::Vector<T> left, System::Numerics::Vector<T> right);
public static System.Numerics.Vector<T> GreaterThan<T> (System.Numerics.Vector<T> left, System.Numerics.Vector<T> right) where T : struct;
static member GreaterThan : System.Numerics.Vector<'T (requires 'T : struct)> * System.Numerics.Vector<'T (requires 'T : struct)> -> System.Numerics.Vector<'T (requires 'T : struct)> (requires 'T : struct)
Public Shared Function GreaterThan(Of T As Structure) (left As Vector(Of T), right As Vector(Of T)) As Vector(Of T)

Parametry typu

T

Typ vektoru. The vector type. T může být jakýkoli primitivní číselný typ. T can be any primitive numeric type.

Parametry

left
Vector<T> Vector<T> Vector<T> Vector<T>

Prvnímu vektoru k porovnání. The first vector to compare.

right
Vector<T> Vector<T> Vector<T> Vector<T>

Druhý vektor k porovnání. The second vector to compare.

Návraty

Výsledný vektoru. The resulting vector.

Applies to: