Vector4.DistanceSquared(Vector4, Vector4) Vector4.DistanceSquared(Vector4, Vector4) Vector4.DistanceSquared(Vector4, Vector4) Vector4.DistanceSquared(Vector4, Vector4) Method

Definice

Vrátí druhou Euclidean vzdálenost mezi dvěma zadanými body. Returns the Euclidean distance squared between two specified points.

public:
 static float DistanceSquared(System::Numerics::Vector4 value1, System::Numerics::Vector4 value2);
public static float DistanceSquared (System.Numerics.Vector4 value1, System.Numerics.Vector4 value2);
static member DistanceSquared : System.Numerics.Vector4 * System.Numerics.Vector4 -> single
Public Shared Function DistanceSquared (value1 As Vector4, value2 As Vector4) As Single

Parametry

value1
Vector4 Vector4 Vector4 Vector4

První bod. The first point.

value2
Vector4 Vector4 Vector4 Vector4

Druhý bod. The second point.

Návraty

Vzdálenost spolehlivosti. The distance squared.

Applies to: