ReadOnlySpan<T>.Equality(ReadOnlySpan<T>, ReadOnlySpan<T>) Operátor

Definice

Vrátí hodnotu, která označuje, zda ReadOnlySpan<T> jsou dvě instance stejné.Returns a value that indicates whether two ReadOnlySpan<T> instances are equal.

public:
 static bool operator ==(ReadOnlySpan<T> left, ReadOnlySpan<T> right);
public static bool operator == (ReadOnlySpan<T> left, ReadOnlySpan<T> right);
static member ( = ) : ReadOnlySpan<'T> * ReadOnlySpan<'T> -> bool
Public Shared Operator == (left As ReadOnlySpan(Of T), right As ReadOnlySpan(Of T)) As Boolean

Parametry

left
ReadOnlySpan<T>

První rozpětí, které má být porovnáno.The first span to compare.

right
ReadOnlySpan<T>

Druhý rozsah, který se má porovnat.The second span to compare.

Návraty

Boolean

true Pokud jsou tyto dvě ReadOnlySpan<T> instance stejné, v opačném případě falsetrue if the two ReadOnlySpan<T> instances are equal; otherwise, false

Poznámky

Tento test testuje, zda dvě ReadOnlySpan<T> instance ukazují na stejné počáteční umístění paměti a mají stejné Length hodnoty.This tests if two ReadOnlySpan<T> instances point to the same starting memory location, and have the same Length values. Nejedná se o porovnání obsahu dvou ReadOnlySpan<T> instancí.This does not compare the contents of two ReadOnlySpan<T> instances.

Platí pro