MetadataReaderOptions Výčet

Definice

public enum class MetadataReaderOptions
[System.Flags]
public enum MetadataReaderOptions
type MetadataReaderOptions = 
Public Enum MetadataReaderOptions
Dědičnost
MetadataReaderOptions
Atributy

Pole

ApplyWindowsRuntimeProjections 1

Prostředí Windows Runtime projekce jsou povolené (ve výchozím nastavení zapnuté).Windows Runtime projections are enabled (on by default).

Default 1

Možnosti, které se používají, když se MetadataReader získá prostřednictvím přetížení, které nepřijímá MetadataReaderOptions argument.The options that are used when a MetadataReader is obtained via an overload that does not take a MetadataReaderOptions argument.

None 0

Všechny možnosti jsou zakázané.All options are disabled.

Platí pro