MethodDebugInformation.GetSequencePoints Metoda

Definice

Vrátí kolekci sekvencí bodů dekódovaných z SequencePointsBlob.

public:
 System::Reflection::Metadata::SequencePointCollection GetSequencePoints();
public System.Reflection.Metadata.SequencePointCollection GetSequencePoints ();
member this.GetSequencePoints : unit -> System.Reflection.Metadata.SequencePointCollection
Public Function GetSequencePoints () As SequencePointCollection

Návraty

SequencePointCollection

Kolekce sekvencí bodů.

Platí pro