NamespaceDefinitionHandle Struktura

Definice

Poskytuje popisovač definice oboru názvů.Provides a handle to a namespace definition.

public value class NamespaceDefinitionHandle : IEquatable<System::Reflection::Metadata::NamespaceDefinitionHandle>
public struct NamespaceDefinitionHandle : IEquatable<System.Reflection.Metadata.NamespaceDefinitionHandle>
type NamespaceDefinitionHandle = struct
Public Structure NamespaceDefinitionHandle
Implements IEquatable(Of NamespaceDefinitionHandle)
Dědičnost
NamespaceDefinitionHandle
Implementuje

Vlastnosti

IsNil

Metody

Equals(NamespaceDefinitionHandle)
Equals(Object)
GetHashCode()

Operátory

Equality(NamespaceDefinitionHandle, NamespaceDefinitionHandle)
Explicit(Handle to NamespaceDefinitionHandle)
Implicit(NamespaceDefinitionHandle to Handle)
Inequality(NamespaceDefinitionHandle, NamespaceDefinitionHandle)

Platí pro