ContractHelper ContractHelper ContractHelper ContractHelper Class

Definice

Poskytuje metody, které binární Korektor používá ke zpracování selhání smlouvy.Provides methods that the binary rewriter uses to handle contract failures.

public ref class ContractHelper abstract sealed
public static class ContractHelper
type ContractHelper = class
Public Class ContractHelper
Dědičnost
ContractHelperContractHelperContractHelperContractHelper

Metody

RaiseContractFailedEvent(ContractFailureKind, String, String, Exception) RaiseContractFailedEvent(ContractFailureKind, String, String, Exception) RaiseContractFailedEvent(ContractFailureKind, String, String, Exception) RaiseContractFailedEvent(ContractFailureKind, String, String, Exception)

Používáno binárním přepisem pro aktivaci výchozího chování při selhání.Used by the binary rewriter to activate the default failure behavior.

TriggerFailure(ContractFailureKind, String, String, String, Exception) TriggerFailure(ContractFailureKind, String, String, String, Exception) TriggerFailure(ContractFailureKind, String, String, String, Exception) TriggerFailure(ContractFailureKind, String, String, String, Exception)

Aktivuje výchozí chování při selhání.Triggers the default failure behavior.

Platí pro