ICriticalNotifyCompletion ICriticalNotifyCompletion ICriticalNotifyCompletion ICriticalNotifyCompletion Interface

Definice

Představuje operátor await, který plánuje pokračování po dokončení operace await.Represents an awaiter that schedules continuations when an await operation completes.

public interface class ICriticalNotifyCompletion : System::Runtime::CompilerServices::INotifyCompletion
public interface ICriticalNotifyCompletion : System.Runtime.CompilerServices.INotifyCompletion
type ICriticalNotifyCompletion = interface
    interface INotifyCompletion
Public Interface ICriticalNotifyCompletion
Implements INotifyCompletion
Odvozené
Implementuje

Metody

OnCompleted(Action) OnCompleted(Action) OnCompleted(Action) OnCompleted(Action)

Naplánuje akci pokračování vyvolanou při dokončení instance.Schedules the continuation action that's invoked when the instance completes.

(Inherited from INotifyCompletion)
UnsafeOnCompleted(Action) UnsafeOnCompleted(Action) UnsafeOnCompleted(Action) UnsafeOnCompleted(Action)

Naplánuje akci pokračování vyvolanou při dokončení instance.Schedules the continuation action that's invoked when the instance completes.

Platí pro