Unsafe.Add Unsafe.Add Unsafe.Add Unsafe.Add Method

Definice

Přetížení

Add<T>(Void*, Int32) Add<T>(Void*, Int32) Add<T>(Void*, Int32)

Přidá posunutí elementu na daný ukazatel void.Adds an element offset to the given void pointer.

Add<T>(T, Int32) Add<T>(T, Int32) Add<T>(T, Int32) Add<T>(T, Int32)

Přidá posun prvku k danému odkazu.Adds an element offset to the given reference.

Add<T>(T, IntPtr) Add<T>(T, IntPtr) Add<T>(T, IntPtr) Add<T>(T, IntPtr)

Přidá posun prvku k danému odkazu.Adds an element offset to the given reference.

Add<T>(Void*, Int32) Add<T>(Void*, Int32) Add<T>(Void*, Int32)

Přidá posunutí elementu na daný ukazatel void.Adds an element offset to the given void pointer.

public:
generic <typename T>
 static void* Add(void* source, int elementOffset);
public static void* Add<T> (void* source, int elementOffset);
static member Add : nativeptr<unit> * int -> nativeptr<unit>

Parametry typu

T

Typ ukazatele void.The type of void pointer.

Parametry

source
Void*

Ukazatel void, do kterého se má posun přidat.The void pointer to add the offset to.

elementOffset
Int32 Int32 Int32 Int32

Posun, který chcete přidat.The offset to add.

Návraty

Void*

Nový ukazatel void, který odráží přidání posunu k určenému ukazateli.A new void pointer that reflects the addition of offset to the specified pointer.

Add<T>(T, Int32) Add<T>(T, Int32) Add<T>(T, Int32) Add<T>(T, Int32)

Přidá posun prvku k danému odkazu.Adds an element offset to the given reference.

public:
generic <typename T>
 static T % Add(T % source, int elementOffset);
public static T Add<T> (ref T source, int elementOffset);
static member Add :  * int -> 
Public Shared Function Add(Of T) (ByRef source As T, elementOffset As Integer) As T

Parametry typu

T

Typ odkazu.The type of reference.

Parametry

source

Odkaz na přidání posunutí do.The reference to add the offset to.

elementOffset
Int32 Int32 Int32 Int32

Posun, který chcete přidat.The offset to add.

Návraty

Nový odkaz, který odráží přidání posunutí na ukazatel.A new reference that reflects the addition of offset to pointer.

Add<T>(T, IntPtr) Add<T>(T, IntPtr) Add<T>(T, IntPtr) Add<T>(T, IntPtr)

Přidá posun prvku k danému odkazu.Adds an element offset to the given reference.

public:
generic <typename T>
 static T % Add(T % source, IntPtr elementOffset);
public static T Add<T> (ref T source, IntPtr elementOffset);
static member Add :  * nativeint -> 
Public Shared Function Add(Of T) (ByRef source As T, elementOffset As IntPtr) As T

Parametry typu

T

Typ odkazu.The type of reference.

Parametry

source

Odkaz na přidání posunutí do.The reference to add the offset to.

elementOffset
IntPtr IntPtr IntPtr IntPtr

Posun, který chcete přidat.The offset to add.

Návraty

Nový odkaz, který odráží přidání posunutí na ukazatel.A new reference that reflects the addition of offset to pointer.

Platí pro