Unsafe.WriteUnaligned Unsafe.WriteUnaligned Unsafe.WriteUnaligned Unsafe.WriteUnaligned Method

Definice

Přetížení

WriteUnaligned<T>(Byte, T) WriteUnaligned<T>(Byte, T) WriteUnaligned<T>(Byte, T) WriteUnaligned<T>(Byte, T)

Zapíše hodnotu typu T do daného umístění bez použití zarovnání závislého na architektuře adres.Writes a value of type T to the given location without assuming architecture dependent alignment of the addresses.

WriteUnaligned<T>(Void*, T) WriteUnaligned<T>(Void*, T) WriteUnaligned<T>(Void*, T)

Zapíše hodnotu typu T do daného umístění bez použití zarovnání závislého na architektuře adres.Writes a value of type T to the given location without assuming architecture dependent alignment of the addresses.

WriteUnaligned<T>(Byte, T) WriteUnaligned<T>(Byte, T) WriteUnaligned<T>(Byte, T) WriteUnaligned<T>(Byte, T)

Zapíše hodnotu typu T do daného umístění bez použití zarovnání závislého na architektuře adres.Writes a value of type T to the given location without assuming architecture dependent alignment of the addresses.

public:
generic <typename T>
 static void WriteUnaligned(System::Byte % destination, T value);
public static void WriteUnaligned<T> (ref byte destination, T value);
static member WriteUnaligned : byte * 'T -> unit
Public Shared Sub WriteUnaligned(Of T) (ByRef destination As Byte, value As T)

Parametry typu

T

Typ hodnoty, která se má zapsat.The type of value to write.

Parametry

destination
Byte Byte Byte Byte

Umístění, do kterého se má zapisovatThe location to write to.

value
T T T T

Hodnota pro zápisThe value to write.

WriteUnaligned<T>(Void*, T) WriteUnaligned<T>(Void*, T) WriteUnaligned<T>(Void*, T)

Zapíše hodnotu typu T do daného umístění bez použití zarovnání závislého na architektuře adres.Writes a value of type T to the given location without assuming architecture dependent alignment of the addresses.

public:
generic <typename T>
 static void WriteUnaligned(void* destination, T value);
public static void WriteUnaligned<T> (void* destination, T value);
static member WriteUnaligned : nativeptr<unit> * 'T -> unit

Parametry typu

T

Typ hodnoty, která se má zapsat.The type of value to write.

Parametry

destination
Void*

Umístění, do kterého se má zapisovatThe location to write to.

value
T T T T

Hodnota pro zápisThe value to write.

Platí pro