_Exception.InnerException Vlastnost

Definice

Poskytuje objekty modelu COM, které mají přístup k vlastnosti nezávislé na verzi InnerException .

public:
 property Exception ^ InnerException { Exception ^ get(); };
public Exception InnerException { get; }
member this.InnerException : Exception
Public ReadOnly Property InnerException As Exception

Hodnota vlastnosti

Exception

Instance Exception , která popisuje chybu, která způsobila aktuální výjimku. InnerExceptionVlastnost vrací stejnou hodnotu, která byla předána konstruktoru, nebo odkaz s hodnotou null ( Nothing v Visual Basic), pokud nebyla hodnota vnitřní výjimky zadána konstruktoru. Tato vlastnost je jen ke čtení.

Poznámky

Tato metoda je určena pro přístup ke spravovaným třídám z nespravovaného kódu a neměla by být volána ze spravovaného kódu.

Exception.InnerExceptionVlastnost získá Exception instanci, která způsobila aktuální výjimku.

Platí pro

Viz také