_MemberInfo.ReflectedType Vlastnost

Definice

Poskytuje objekty modelu COM, které mají přístup k vlastnosti nezávislé na verzi ReflectedType .

public:
 property Type ^ ReflectedType { Type ^ get(); };
public Type ReflectedType { get; }
member this.ReflectedType : Type
Public ReadOnly Property ReflectedType As Type

Hodnota vlastnosti

Type

TypeObjekt, který byl použit k získání tohoto MemberInfo objektu.

Poznámky

Tato vlastnost je určena pro přístup ke spravovaným třídám z nespravovaného kódu a neměla by být volána ze spravovaného kódu.

MemberInfo.ReflectedTypeVlastnost získá objekt třídy, který byl použit k získání této instance MemberInfo .

Platí pro