AssemblyRegistrationFlags Výčet

Definice

Definuje sadu příznaků používaných při registraci sestavení.Defines a set of flags used when registering assemblies.

Tento výčet má atribut FlagsAttribute, který umožňuje bitové kombinace hodnot členů.

public enum class AssemblyRegistrationFlags
[System.Flags]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public enum AssemblyRegistrationFlags
type AssemblyRegistrationFlags = 
Public Enum AssemblyRegistrationFlags
Dědičnost
AssemblyRegistrationFlags
Atributy

Pole

None 0

Neoznačuje žádná zvláštní nastavení.Indicates no special settings.

SetCodeBase 1

Označuje, že se má v registru nastavit základní klíč kódu pro sestavení.Indicates that the code base key for the assembly should be set in the registry.

Platí pro