BIND_OPTS Struktura

Definice

Varování

Toto rozhraní API je teď zastaralé.

Místo nich se používá BIND_OPTS.Use BIND_OPTS instead.

public value class BIND_OPTS
[System.Obsolete]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
[System.Obsolete("Use System.Runtime.InteropServices.ComTypes.BIND_OPTS instead. https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202", false)]
public struct BIND_OPTS
type BIND_OPTS = struct
Public Structure BIND_OPTS
Dědičnost
BIND_OPTS
Atributy

Poznámky

Další informace najdete v existující dokumentaci k BIND_OPTS v podsložce com knihovny MSDN.For more information, please see the existing documentation for BIND_OPTS in the com subfolder of the MSDN library.

Pole

cbStruct

Určuje velikost BIND_OPTS struktury v bajtech.Specifies the size of the BIND_OPTS structure in bytes.

dwTickCountDeadline

Označuje množství času (v milisekundách, jak vrátila funkce GetTickCount) volajícího, které je určené k dokončení operace vazby.Indicates the amount of time (clock time in milliseconds, as returned by the GetTickCount function) the caller specified to complete the binding operation.

grfFlags

Řídí aspekty operací vazby monikeru.Controls aspects of moniker binding operations.

grfMode

Příznaky, které by měly být použity při otevírání souboru, který obsahuje objekt identifikovaný monikerem.Flags that should be used when opening the file that contains the object identified by the moniker.

Platí pro