ComEventsHelper Třída

Definice

Varování

Toto rozhraní API je teď zastaralé.

Poskytuje metody, které umožňují .NET Framework delegáty, které zpracovávají události, které mají být přidány a odebrány z objektů COM.Provides methods that enable .NET Framework delegates that handle events to be added and removed from COM objects.

public ref class ComEventsHelper abstract sealed
[System.Obsolete("ComEventsHelper may be unavailable in future releases.")]
public static class ComEventsHelper
type ComEventsHelper = class
Public Class ComEventsHelper
Dědičnost
ComEventsHelper
Atributy

Metody

Combine(Object, Guid, Int32, Delegate)

Přidá delegáta do seznamu volání událostí pocházejících z objektu COM.Adds a delegate to the invocation list of events originating from a COM object.

Remove(Object, Guid, Int32, Delegate)

Odebere delegáta ze seznamu volání událostí pocházejících z objektu COM.Removes a delegate from the invocation list of events originating from a COM object.

Platí pro