FILETIME Struktura

Definice

Varování

Toto rozhraní API je teď zastaralé.

Místo nich se používá FILETIME.Use FILETIME instead.

public value class FILETIME
[System.Obsolete]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
[System.Obsolete("Use System.Runtime.InteropServices.ComTypes.FILETIME instead. https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202", false)]
public struct FILETIME
type FILETIME = struct
Public Structure FILETIME
Dědičnost
FILETIME
Atributy

Poznámky

Další informace o struktuře FILETIME najdete v knihovně MSDN.For more information about the FILETIME structure, see the MSDN Library.

Pole

dwHighDateTime

Určuje vysoké 32 bity FILETIME.Specifies the high 32 bits of the FILETIME.

dwLowDateTime

Určuje dolní 32 bitů FILETIME.Specifies the low 32 bits of the FILETIME.

Platí pro