VARDESC Struktura

Definice

Varování

Toto rozhraní API je teď zastaralé.

Místo nich se používá VARDESC.Use VARDESC instead.

public value class VARDESC
[System.Obsolete]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
[System.Obsolete("Use System.Runtime.InteropServices.ComTypes.VARDESC instead. https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202", false)]
public struct VARDESC
type VARDESC = struct
Public Structure VARDESC
Dědičnost
VARDESC
Atributy

Poznámky

Další informace o VARDESCnajdete v knihovně MSDN.For additional information about VARDESC, see the MSDN Library.

Pole

elemdescVar

Obsahuje typ proměnné.Contains the variable type.

lpstrSchema

Toto pole je vyhrazeno pro budoucí použití.This field is reserved for future use.

memid

Označuje ID člena proměnné.Indicates the member ID of a variable.

varkind

Definuje, jak by měla být proměnná zařazena.Defines how a variable should be marshaled.

wVarFlags

Definuje vlastnosti proměnné.Defines the properties of a variable.

Platí pro