RuntimeTypeHandle.GetModuleHandle RuntimeTypeHandle.GetModuleHandle RuntimeTypeHandle.GetModuleHandle RuntimeTypeHandle.GetModuleHandle Method

Definice

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Získá popisovač modulu, který obsahuje typ reprezentovaný aktuální instancí.Gets a handle to the module that contains the type represented by the current instance.

public:
 ModuleHandle GetModuleHandle();
[System.CLSCompliant(false)]
public ModuleHandle GetModuleHandle ();
member this.GetModuleHandle : unit -> ModuleHandle
Public Function GetModuleHandle () As ModuleHandle

Návraty

ModuleHandle Struktura reprezentující popisovač modulu, který obsahuje typ reprezentovaný aktuální instancí.A ModuleHandle structure representing a handle to the module that contains the type represented by the current instance.

Platí pro