SByte.IConvertible.ToInt32(IFormatProvider) Metoda

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToInt32(IFormatProvider).For a description of this member, see ToInt32(IFormatProvider).

 virtual int System.IConvertible.ToInt32(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToInt32;
int IConvertible.ToInt32 (IFormatProvider provider);
Function ToInt32 (provider As IFormatProvider) As Integer Implements IConvertible.ToInt32

Parametry

provider
IFormatProvider

Tento parametr je ignorován.This parameter is ignored.

Návraty

Hodnota aktuální instance převedená na Int32.The value of the current instance, converted to an Int32.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, SByte že je instance přetypování IConvertible na rozhraní.It can be used only when the SByte instance is cast to an IConvertible interface. Doporučenou alternativou je zavolat Convert.ToInt32(SByte) metodu.The recommended alternative is to call the Convert.ToInt32(SByte) method.

Platí pro