SByte.IConvertible.ToSingle(IFormatProvider) Metoda

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToSingle(IFormatProvider).

 virtual float System.IConvertible.ToSingle(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToSingle;
float IConvertible.ToSingle (IFormatProvider provider);
abstract member System.IConvertible.ToSingle : IFormatProvider -> single
override this.System.IConvertible.ToSingle : IFormatProvider -> single
Function ToSingle (provider As IFormatProvider) As Single Implements IConvertible.ToSingle

Parametry

provider
IFormatProvider

Tento parametr je ignorován.

Návraty

Single

Hodnota aktuální instance převedená na Single.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní. Lze ho použít pouze v SByte případě, že je instance přetypována do IConvertible rozhraní. Doporučenou alternativou Convert.ToSingle(SByte) je volání metody.

Platí pro