SByte.IConvertible.ToUInt64(IFormatProvider) Metoda

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToUInt64(IFormatProvider).For a description of this member, see ToUInt64(IFormatProvider).

 virtual System::UInt64 System.IConvertible.ToUInt64(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToUInt64;
ulong IConvertible.ToUInt64 (IFormatProvider provider);
Function ToUInt64 (provider As IFormatProvider) As ULong Implements IConvertible.ToUInt64

Parametry

provider
IFormatProvider

Tento parametr je ignorován.This parameter is ignored.

Návraty

Hodnota aktuální instance převedená na UInt64.The value of the current instance, converted to a UInt64.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že je instance SByte přetypování na rozhraní IConvertible.It can be used only when the SByte instance is cast to an IConvertible interface. Doporučenou alternativou je zavolat metodu Convert.ToUInt64(SByte).The recommended alternative is to call the Convert.ToUInt64(SByte) method.

Platí pro