AsymmetricAlgorithm.ImportEncryptedPkcs8PrivateKey AsymmetricAlgorithm.ImportEncryptedPkcs8PrivateKey AsymmetricAlgorithm.ImportEncryptedPkcs8PrivateKey AsymmetricAlgorithm.ImportEncryptedPkcs8PrivateKey Method

Definice

Přetížení

ImportEncryptedPkcs8PrivateKey(ReadOnlySpan<Byte>, ReadOnlySpan<Byte>, Int32) ImportEncryptedPkcs8PrivateKey(ReadOnlySpan<Byte>, ReadOnlySpan<Byte>, Int32) ImportEncryptedPkcs8PrivateKey(ReadOnlySpan<Byte>, ReadOnlySpan<Byte>, Int32) ImportEncryptedPkcs8PrivateKey(ReadOnlySpan<Byte>, ReadOnlySpan<Byte>, Int32)
ImportEncryptedPkcs8PrivateKey(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Byte>, Int32) ImportEncryptedPkcs8PrivateKey(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Byte>, Int32) ImportEncryptedPkcs8PrivateKey(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Byte>, Int32) ImportEncryptedPkcs8PrivateKey(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Byte>, Int32)

ImportEncryptedPkcs8PrivateKey(ReadOnlySpan<Byte>, ReadOnlySpan<Byte>, Int32) ImportEncryptedPkcs8PrivateKey(ReadOnlySpan<Byte>, ReadOnlySpan<Byte>, Int32) ImportEncryptedPkcs8PrivateKey(ReadOnlySpan<Byte>, ReadOnlySpan<Byte>, Int32) ImportEncryptedPkcs8PrivateKey(ReadOnlySpan<Byte>, ReadOnlySpan<Byte>, Int32)

public:
 virtual void ImportEncryptedPkcs8PrivateKey(ReadOnlySpan<System::Byte> passwordBytes, ReadOnlySpan<System::Byte> source, [Runtime::InteropServices::Out] int % bytesRead);
public virtual void ImportEncryptedPkcs8PrivateKey (ReadOnlySpan<byte> passwordBytes, ReadOnlySpan<byte> source, out int bytesRead);
abstract member ImportEncryptedPkcs8PrivateKey : ReadOnlySpan<byte> * ReadOnlySpan<byte> *  -> unit
override this.ImportEncryptedPkcs8PrivateKey : ReadOnlySpan<byte> * ReadOnlySpan<byte> *  -> unit
Public Overridable Sub ImportEncryptedPkcs8PrivateKey (passwordBytes As ReadOnlySpan(Of Byte), source As ReadOnlySpan(Of Byte), ByRef bytesRead As Integer)

Parametry

passwordBytes
ReadOnlySpan<Byte>
source
ReadOnlySpan<Byte>
bytesRead
Int32 Int32 Int32 Int32

ImportEncryptedPkcs8PrivateKey(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Byte>, Int32) ImportEncryptedPkcs8PrivateKey(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Byte>, Int32) ImportEncryptedPkcs8PrivateKey(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Byte>, Int32) ImportEncryptedPkcs8PrivateKey(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Byte>, Int32)

public:
 virtual void ImportEncryptedPkcs8PrivateKey(ReadOnlySpan<char> password, ReadOnlySpan<System::Byte> source, [Runtime::InteropServices::Out] int % bytesRead);
public virtual void ImportEncryptedPkcs8PrivateKey (ReadOnlySpan<char> password, ReadOnlySpan<byte> source, out int bytesRead);
abstract member ImportEncryptedPkcs8PrivateKey : ReadOnlySpan<char> * ReadOnlySpan<byte> *  -> unit
override this.ImportEncryptedPkcs8PrivateKey : ReadOnlySpan<char> * ReadOnlySpan<byte> *  -> unit
Public Overridable Sub ImportEncryptedPkcs8PrivateKey (password As ReadOnlySpan(Of Char), source As ReadOnlySpan(Of Byte), ByRef bytesRead As Integer)

Parametry

password
ReadOnlySpan<Char>
source
ReadOnlySpan<Byte>
bytesRead
Int32 Int32 Int32 Int32

Platí pro