AsymmetricAlgorithm.LegalKeySizesValue AsymmetricAlgorithm.LegalKeySizesValue AsymmetricAlgorithm.LegalKeySizesValue AsymmetricAlgorithm.LegalKeySizesValue Field

Definice

Určuje velikostí klíče, které jsou podporovány asymetrického algoritmu.Specifies the key sizes that are supported by the asymmetric algorithm.

protected: cli::array <System::Security::Cryptography::KeySizes ^> ^ LegalKeySizesValue;
protected System.Security.Cryptography.KeySizes[] LegalKeySizesValue;
val mutable LegalKeySizesValue : System.Security.Cryptography.KeySizes[]
Protected LegalKeySizesValue As KeySizes() 

Hodnota pole

Poznámky

Asymetrického algoritmu podporuje jenom velikostí, které odpovídají záznam v tomto poli.The asymmetric algorithm supports only key sizes that match an entry in this array.

Toto pole je přístupný prostřednictvím LegalKeySizes vlastnost.This field is accessed through the LegalKeySizes property.

Platí pro

Viz také