CngAlgorithm.Algorithm CngAlgorithm.Algorithm CngAlgorithm.Algorithm CngAlgorithm.Algorithm Property

Definice

Získá název algoritmu, který určuje CngAlgorithm aktuální objekt.Gets the algorithm name that the current CngAlgorithm object specifies.

public:
 property System::String ^ Algorithm { System::String ^ get(); };
public string Algorithm { get; }
member this.Algorithm : string
Public ReadOnly Property Algorithm As String

Hodnota vlastnosti

Název vloženého algoritmuThe embedded algorithm name.

Platí pro