CngAlgorithm.ECDsaP256 CngAlgorithm.ECDsaP256 CngAlgorithm.ECDsaP256 CngAlgorithm.ECDsaP256 Property

Definice

CngAlgorithm Získá objekt, který určuje algoritmus ECDSA (pro digitální podpis s eliptickou křivkou), který používá křivku P-256.Gets a CngAlgorithm object that specifies an Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) that uses the P-256 curve.

public:
 static property System::Security::Cryptography::CngAlgorithm ^ ECDsaP256 { System::Security::Cryptography::CngAlgorithm ^ get(); };
public static System.Security.Cryptography.CngAlgorithm ECDsaP256 { get; }
member this.ECDsaP256 : System.Security.Cryptography.CngAlgorithm
Public Shared ReadOnly Property ECDsaP256 As CngAlgorithm

Hodnota vlastnosti

Objekt, který určuje ECDSA algoritmus, který používá křivku P-256.An object that specifies an ECDSA algorithm that uses the P-256 curve.

Platí pro