CngAlgorithm.ECDsaP521 CngAlgorithm.ECDsaP521 CngAlgorithm.ECDsaP521 CngAlgorithm.ECDsaP521 Property

Definice

Získá nový CngAlgorithm objekt, který určuje algoritmus digitálního podpisu eliptické křivky (ECDSA), který používá křivku P-521.Gets a new CngAlgorithm object that specifies an Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) that uses the P-521 curve.

public:
 static property System::Security::Cryptography::CngAlgorithm ^ ECDsaP521 { System::Security::Cryptography::CngAlgorithm ^ get(); };
public static System.Security.Cryptography.CngAlgorithm ECDsaP521 { get; }
member this.ECDsaP521 : System.Security.Cryptography.CngAlgorithm
Public Shared ReadOnly Property ECDsaP521 As CngAlgorithm

Hodnota vlastnosti

Objekt, který určuje ECDSA algoritmus, který používá křivku P-521.An object that specifies an ECDSA algorithm that uses the P-521 curve.

Platí pro