CngAlgorithm.MD5 CngAlgorithm.MD5 CngAlgorithm.MD5 CngAlgorithm.MD5 Property

Definice

Získá nový CngAlgorithm objekt, který určuje algoritmus hash MD5 (Message Digest 5).Gets a new CngAlgorithm object that specifies the Message Digest 5 (MD5) hash algorithm.

public:
 static property System::Security::Cryptography::CngAlgorithm ^ MD5 { System::Security::Cryptography::CngAlgorithm ^ get(); };
public static System.Security.Cryptography.CngAlgorithm MD5 { get; }
member this.MD5 : System.Security.Cryptography.CngAlgorithm
Public Shared ReadOnly Property MD5 As CngAlgorithm

Hodnota vlastnosti

Objekt, který určuje algoritmus MD5.An object that specifies the MD5 algorithm.

Poznámky

V důsledku kolizí problémů s algoritmem MD5 doporučuje společnost Microsoft model zabezpečení založený na SHA256.Due to collision problems with MD5, Microsoft recommends a security model based on SHA256.

Platí pro