CngAlgorithm.Equality(CngAlgorithm, CngAlgorithm) Operátor

Definice

Určuje, zda CngAlgorithm dva objekty určují stejný název algoritmu.Determines whether two CngAlgorithm objects specify the same algorithm name.

public:
 static bool operator ==(System::Security::Cryptography::CngAlgorithm ^ left, System::Security::Cryptography::CngAlgorithm ^ right);
public static bool operator == (System.Security.Cryptography.CngAlgorithm left, System.Security.Cryptography.CngAlgorithm right);
static member ( = ) : System.Security.Cryptography.CngAlgorithm * System.Security.Cryptography.CngAlgorithm -> bool
Public Shared Operator == (left As CngAlgorithm, right As CngAlgorithm) As Boolean

Parametry

left
CngAlgorithm

Objekt, který určuje název algoritmu.An object that specifies an algorithm name.

right
CngAlgorithm

Druhý objekt, který má být porovnán s objektem, který je identifikován left parametrem.A second object, to be compared to the object that is identified by the left parameter.

Návraty

truePokud tyto dva objekty určují stejný název algoritmu; v opačném případě. falsetrue if the two objects specify the same algorithm name; otherwise, false.

Platí pro