DataProtector.Protect(Byte[]) DataProtector.Protect(Byte[]) DataProtector.Protect(Byte[]) DataProtector.Protect(Byte[]) Method

Definice

Chrání zadaná uživatelská data.Protects the specified user data.

public:
 cli::array <System::Byte> ^ Protect(cli::array <System::Byte> ^ userData);
public byte[] Protect (byte[] userData);
member this.Protect : byte[] -> byte[]
Public Function Protect (userData As Byte()) As Byte()

Parametry

userData
Byte[]

Data, která mají být chráněna.The data to be protected.

Návraty

Byte[]

Pole bajtů obsahující šifrovaná data.A byte array that contains the encrypted data.

Výjimky

Platí pro