DataProtector.Unprotect(Byte[]) DataProtector.Unprotect(Byte[]) DataProtector.Unprotect(Byte[]) DataProtector.Unprotect(Byte[]) Method

Definice

Odemknout zadaná chráněná data.Unprotects the specified protected data.

public:
 cli::array <System::Byte> ^ Unprotect(cli::array <System::Byte> ^ encryptedData);
public byte[] Unprotect (byte[] encryptedData);
member this.Unprotect : byte[] -> byte[]
Public Function Unprotect (encryptedData As Byte()) As Byte()

Parametry

encryptedData
Byte[]

Šifrovaná data, která mají být nechráněna.The encrypted data to be unprotected.

Návraty

Byte[]

Pole bajtů obsahující data v prostém textu.A byte array that contains the plain-text data.

Výjimky

encryptedDatabyl obsažen neplatný účel.encryptedData contained an invalid purpose.

Platí pro