ECDsa.SignatureAlgorithm ECDsa.SignatureAlgorithm ECDsa.SignatureAlgorithm ECDsa.SignatureAlgorithm Property

Definice

Získá název podpisového algoritmu.Gets the name of the signature algorithm.

public:
 virtual property System::String ^ SignatureAlgorithm { System::String ^ get(); };
public override string SignatureAlgorithm { get; }
member this.SignatureAlgorithm : string
Public Overrides ReadOnly Property SignatureAlgorithm As String

Hodnota vlastnosti

Řetězec "ECDsa".The string "ECDsa".

Platí pro