HashAlgorithm.State HashAlgorithm.State HashAlgorithm.State HashAlgorithm.State Field

Definice

Představuje stav výpočtu hodnoty hash.Represents the state of the hash computation.

protected: int State;
protected int State;
val mutable State : int
Protected State As Integer 

Hodnota pole

Poznámky

Toto pole slouží k tomu, aby uživatelé nemohli měnit klíč algoritmu hash s klíčem během operace hash.This field is used to prevent users from changing the key of a keyed hash algorithm during a hash operation. Pokud je změna klíče legitimní, hodnota tohoto pole je nula před i po operaci hash.When a key change is legitimate, the value of this field is zero both before and after a hash operation. Pokud změna klíče není legitimní, hodnota tohoto pole je nenulová.When a key change is not legitimate, the value of this field is nonzero.

Platí pro