HashAlgorithm.State HashAlgorithm.State HashAlgorithm.State HashAlgorithm.State Field

Definice

Představuje stav výpočet hodnoty hash.Represents the state of the hash computation.

protected: int State;
protected int State;
val mutable State : int
Protected State As Integer 

Hodnota pole

Poznámky

Toto pole umožňuje uživatelům zabránit ve změně klíč šifrovacího algoritmu během operace hash.This field is used to prevent users from changing the key of a keyed hash algorithm during a hash operation. Když změny klíče je legitimní, hodnotou tohoto pole je nula před i po operaci hash.When a key change is legitimate, the value of this field is zero both before and after a hash operation. Pokud změny klíče není oprávněné, hodnotou tohoto pole je nenulové.When a key change is not legitimate, the value of this field is nonzero.

Platí pro