HashAlgorithmName.SHA256 HashAlgorithmName.SHA256 HashAlgorithmName.SHA256 HashAlgorithmName.SHA256 Property

Definice

Získá název algoritmu hash, který představuje "SHA256".Gets a hash algorithm name that represents "SHA256".

public:
 static property System::Security::Cryptography::HashAlgorithmName SHA256 { System::Security::Cryptography::HashAlgorithmName get(); };
public static System.Security.Cryptography.HashAlgorithmName SHA256 { get; }
member this.SHA256 : System.Security.Cryptography.HashAlgorithmName
Public Shared ReadOnly Property SHA256 As HashAlgorithmName

Hodnota vlastnosti

Název algoritmu hash, který představuje "SHA256".A hash algorithm name that represents "SHA256".

Platí pro