SHA1Managed.Initialize SHA1Managed.Initialize SHA1Managed.Initialize SHA1Managed.Initialize Method

Definice

Inicializuje instanci SHA1Managed.Initializes an instance of SHA1Managed.

public:
 override void Initialize();
public override void Initialize ();
override this.Initialize : unit -> unit
Public Overrides Sub Initialize ()

Poznámky

Z důvodu kolizí problémů se SHA1 společnost Microsoft doporučuje model zabezpečení založený na SHA256 nebo lépe.Due to collision problems with SHA1, Microsoft recommends a security model based on SHA256 or better.

Platí pro

Viz také