Publisher.Copy Metoda

Definice

Vytvoří ekvivalentní kopii Publishersouboru .

public:
 System::Object ^ Copy();
public object Copy ();
member this.Copy : unit -> obj
Public Function Copy () As Object

Návraty

Object

Nová, identická kopie Publisher.

Platí pro