XPathMessageFilterTable<TFilterData> Konstruktory

Definice

Inicializuje novou instanci XPathMessageFilterTable<TFilterData> třídy.Initializes a new instance of the XPathMessageFilterTable<TFilterData> class.

Přetížení

XPathMessageFilterTable<TFilterData>()

Inicializuje novou instanci XPathMessageFilterTable<TFilterData> třídy.Initializes a new instance of the XPathMessageFilterTable<TFilterData> class.

XPathMessageFilterTable<TFilterData>(Int32)

Inicializuje novou instanci XPathMessageFilterTable<TFilterData> třídy.Initializes a new instance of the XPathMessageFilterTable<TFilterData> class.

XPathMessageFilterTable<TFilterData>()

Inicializuje novou instanci XPathMessageFilterTable<TFilterData> třídy.Initializes a new instance of the XPathMessageFilterTable<TFilterData> class.

public:
 XPathMessageFilterTable();
public XPathMessageFilterTable ();
Public Sub New ()

Platí pro

XPathMessageFilterTable<TFilterData>(Int32)

Inicializuje novou instanci XPathMessageFilterTable<TFilterData> třídy.Initializes a new instance of the XPathMessageFilterTable<TFilterData> class.

public:
 XPathMessageFilterTable(int capacity);
public XPathMessageFilterTable (int capacity);
new System.ServiceModel.Dispatcher.XPathMessageFilterTable<'FilterData> : int -> System.ServiceModel.Dispatcher.XPathMessageFilterTable<'FilterData>
Public Sub New (capacity As Integer)

Parametry

capacity
Int32

Počáteční kapacita tabulkyInitial capacity of the table.

Platí pro