String.IConvertible.ToInt64(IFormatProvider) Metoda

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToInt64(IFormatProvider).For a description of this member, see ToInt64(IFormatProvider).

 virtual long System.IConvertible.ToInt64(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToInt64;
long IConvertible.ToInt64 (IFormatProvider provider);
Function ToInt64 (provider As IFormatProvider) As Long Implements IConvertible.ToInt64

Parametry

provider
IFormatProvider

Objekt, který poskytuje informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.An object that provides culture-specific formatting information.

Návraty

Převedená hodnota aktuálního objektu String.The converted value of the current String object.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Lze ho použít, pouze pokud je instance String přetypována na rozhraní IConvertible.It can be used only when the String instance is cast to an IConvertible interface. Doporučenou alternativou je zavolat metodu Convert.ToInt64(String, IFormatProvider).The recommended alternative is to call the Convert.ToInt64(String, IFormatProvider) method.

Platí pro